Mielno postrzegane jest jako miejsce oferujące w sezonie letnim różnorodne wydarzenia kulturalne, których charakter i dostępność wpływają na podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu. Na bogactwo oferty Mieleńskiego Lata Artystycznego wpływ mają nie tylko jego główni organizatorzy – Centrum Kultury w Mielnie, ale także NGO.

Idąc tym tropem, Stowarzyszenie Ekowspólnota LOT zaprasza do udziału w warsztatach wokalnych dla amatorów prowadzonych przez profesjonalistów! Warsztaty odbędą się w terminie 08-11 sierpnia 2017 r. w Teatrze VARIETE MUZA w Koszalinie. Uczestnicy zebrani wśród chętnych z terenu całej gminy wezmą udział w zajęciach z emisji głosu i ruchu scenicznego. Całość wzbogacona zostanie przygodą krajoznawczą po okolicy – teoretycznie zwykły przewóz osób na trasie Mielno – Koszalin, w praktyce przewodnik zadba o uatrakcyjnienie wycieczki anegdotami i historią regionu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wezmą udział w spotkaniu integracyjnym, podczas którego będą mogli wymienić się nie tylko wrażeniami z warsztatów, ale również zaprezentować swoje umiejętności wokalne.

Warsztaty “Śpiewać każdy może” odbędą się dzięki finansowemu wsparciu z Gminy Mielno oraz współpracy z Centrum Kultury w Mielnie.

Zapraszamy do udziału w warsztatach wokalnych. Zgłoszenia z terenu całej Gminy Mielno w przyjmowane są punkcie Informacji Turystycznej w Mielnie, ul. Lechitów 25, tel. 94 31 89 955.

ekospolnota

Zadanie publiczcne