Na zdjęciu widocznych jest 5 posążków Mieleńskich Morsików: od lewej Gęsiorek (w Gąskach), Sarbinek (w Sarbinowie), Franuś (w Chłopach), Uniesty (w Unieściu), Florian (w Mielnie)

Projekt „Utworzenie obiektu turystycznego – ścieżki turystycznej pn. Trasa Morsików Mieleńskich” został zakończony. W wyniku projektu powstało pięć nowych rzeźb przedstawiających „morsiki”. Wraz z powstałą w 2010 roku rzeźbą morsa i powstałą w 2022 roku rzeźbą morsika Hilarego tworzą one ogólnodostępną i bezpłatną ścieżkę turystyczną.

Ścieżka stała się już atrakcją turystyczną wyróżniającą nasz region. Każdy morsikposiada swoje indywidualne cechy, nawiązują on jednak do nadmorskiego charakteru miejscowości Gminy Mielno i idealnie wpasowują się w krajobraz kulturowy regionu. Na przykład w miejscowości Chłopy stanęła rzeźba morsika – rybaka. Nawiązuje ona do tradycji miejscowości, która do dnia dzisiejszego zachowała układ rybackiej osady wraz z domami z XIX wieku. W Chłopach znajduje się również Skarbnica Wioski Rybackiej. Można w niej odkryć pamiątki otrzymane od i związane z lokalną społecznością, która dawniej zajmowała się głównie rybołówstwem.

O popularności trasy wśród turystów i mieszkańców świadczy m.in. zaangażowanie społeczności w wybór imion dla nowo powstałych morsików. Propozycję imion dla morsików podawali internauci podczas zabawy w serwisie Facebook. Można je znaleźć na profilach Centrum Kultury w Mielnie, Gminy Mielno, Centrum Informacji Turystyczne w Mielnie oraz osób prywatnych, które podzieliły posty. Informacje o poszukiwaniu imion dla morsików dotarły prawie do 26 tys. osób i miały 239 komentarzy. Następnie propozycje imion zostały przedstawione mieszkańcom poszczególnych miejscowości na zebraniach wiejskich i po burzliwych dyskusjach imiona zostały wyłonione.

Oprócz zabawy w wybór imion dla morsików w Internecie został przeprowadzony konkurs na najciekawsze zdjęcie z morsikami. Nagrodzone fotografie są obecnie używane jako materiały promujące trasę.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone dotąd działania to dopiero początek przygody z Trasą Morsików Mieleńskich. Obecnie  trwają prace nad przygotowaniem map, gier terenowych i przewodników turystycznych związanych z trasą.

Projekt „Utworzenie obiektu turystycznego – ścieżki turystycznej pn. Trasa Morsików Mieleńskich” otrzymał dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”