Centrum Kultury w Mielnie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie na realizację operacji pn.: „PRZYSTAŃ KULTURA – rozwój rybackiej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”. W ramach tego przedsięwzięcia uzupełnione zostało wyposażenie PRZYSTANI KULTURY poprzez zakup podestów scenicznych, leżaków, ławki solarnej z funkcją ładowania z WiFi oraz kontenera sanitarnego dwukabinowego. Celem operacji była poprawa jakości i rozwoju publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, poprzez uzupełnienie sprzętu i wyposażenia PRZYSTANI KULTURY w Mielnie, propagującej lokalne zasoby i tradycje rybackie.

Operacja została współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020