MAPA INWESTYCJI:

Wnioskodawca: Centrum Kultury w Mielnie.

Tytuł projektu:„Utworzenie obiektu turystycznego – ścieżki turystycznej pn. Trasa Morsików Mieleńskich”

Cel projektu:stworzenie nowej atrakcji turystycznej w nadmorskiej Gminie Mielno, skierowanej do mieszkańców i wypoczywających turystów, poprzez utworzenie ścieżki turystycznej pn. Trasa Morsików Mieleńskich.

Krótki opis projektu:w ramach projektu powstała nowa, ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, poprzez wykonanie i posadowienie rzeźb „morsików”w pięciu nadmorskich miejscowościachgminy Mielno, które jako całość utworzyływ ten sposób ścieżkę turystyczną. Rzeźby „morsików” zostały posadowione w następujących lokalizacjach:

  1. „Mors – zbieracz bursztynów” SARBINOWO (przy ul. Leśnej),
  2. „Mors – rybak” CHŁOPY (na wysepce na wjeździe do miejscowości Chłopy),
  3. „Mors –  artysta” GĄSKI,
  4. „Mors – plażowicz”MIELENKO (plac zabaw),
  5. „Mors –  pływak” MIELNO (osiedle Unieście, przed wejściem na plażęprzy pomnikuprzedstawiającym kotwicę).

Ścieżka stanowi nową atrakcję turystyczną gminy, wykorzystującą jej nadmorski charakter, skierowaną do mieszkańców i wypoczywających tu licznych turystów. Każdy z „morsików” jest rzeźbą o indywidualnym charakterze, przedstawioną w różnych pozach bądź sytuacjach, trzymającą elementy lub symbole charakterystyczne dla lokalnej kultury nadmorskiej (np. bursztyn, ryby, akcesoria do wypoczynku na plaży).

Budżet: Całkowity koszt projektu wyniósł 105 500,00 zł,w tym dofinansowanie 63 470,00 zł.

Termin realizacji: 2023

Źródło dofinansowania:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

LGD: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działaniaw Koszalinie