Dyrektor
Anna Ledochowicz
dyrektor@ckm.mielno.pl
tel. 94 314 26 61

Administracja
Anna Szyszka
a.szyszka@ckm.mielno.pl
tel. 94 314 91 41

Joanna Słomińska
j.slominska@ckm.mielno.pl
tel. 94 314 91 41

Dział Kultury i Organizacji Imprez
Maria Piskier (Kierownik)
m.piskier@ckm.mielno.pl
tel. 94 315 60 71

Krystyna Niewinowska
k.niewinowska@ckm.mielno.pl
tel. 94 315 60 71

Dział Kreatywny
Aleksandra Kolanek
a.kolanek@ckm.mielno.pl
tel. 94 315 60 71