DYREKTOR CKM:
Anna Ledochowicz
dyrektor@ckm.mielno.pl
tel. 94 314 26 61

GŁÓWNA KSIĘGOWA:
Izabela Woźniak
ksiegowa@ckm.mielno.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNY:
SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
Karolina Lewandowska
sekretariat@ckm.mielno.pl
tel. 94 314 91 41

PRACOWNIK GOSPODARCZY
Mirosław Grabowski

DZIAŁ KOORDYNACJI IMPREZ ARTYSTYCZNYCH ORAZ ANIMACJI KULTURY:
tel. 94 315 60 71

SPECJALISTA DO SPRAW KOORDYNACJI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH I ANIMACJI KULTURY
Julia Piotrowska
j.piotrowska@ckm.mielno.pl

SPECJALISTA DO SPRAW KOORDYNACJI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH I ANIMACJI KULTURY
Bogna Buziałkowska
marketing@ckm.mielno.pl

DZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI:

SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI I KOMUNIKACJI
Michał Czapliński
m.czaplinski@ckm.mielno.pl

SKARBNICA WIOSKI RYBACKIEJ W CHŁOPACH
tel. +48 572 102 615
www.skarbnicachlopy.pl

KIEROWNIK SKARBNICY
Marta Adamczak
marta@ckm.mielno.pl

PRACOWNIK MERYTORYCZNY W SKARBNICY
Anna Szyszka
a.szyszka@ckm.mielno.pl