Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Stefan Żeromski

16 kwietnia zainaugurowana została działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielnie. Jak nakazuje tradycja był wykład inauguracyjny, studenci otrzymali indeksy i złożyli przysięgę.
Na spotkanie przybyło około 80 osób z ponad 100, które zapisały się na zajęcia. Choć to pierwszy rok studiów to niektóre skronie pokryte były siwizną. Nie przeszkadzało to wcale w tym, żeby już na początku pokazać ile radości i wigoru mają w duszach nasi seniorzy.
Wykład inauguracyjny wygłosił dr. Patrycjusz Zarębski z Polskiej Akademii Nauk. Przedstawił idee uniwersytetów trzeciego wieku oraz to jak ważnym dla współczesnych społeczeństw jest dbanie o aktywizację i rozwój osób w wieku poprodukcyjnym. Jak ważnym jest wykorzystywanie potencjału, wiedzy i umiejętności tej grupy osób dla wspólnego dobra. Właśnie w tym wieku seniorzy mają najwięcej czasu na rozwijanie swoich pasji, na poszerzanie swojej wiedzy, na wspólne spędzanie czasu. Wielu z nich nie wyobraża sobie bezczynnego siedzenia w domu, ruszają zatem w świat po nowe doznania i nowe umiejętności.
Każdy student otrzymał indeks z rąk burmistrza Mielna p. Olgi Roszak-Pezały a następnie wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie zobowiązując się do dbania o dobry wizerunek uczelni i studiujących w niej osób a także do pilnej nauki i uczęszczania na zajęcia.
Wykładowcy mieleńskiej Alma Mater są bardzo zacni. Niektórzy z nich wystąpili podczas inauguracji opowiadając o tym czego będą uczyli i jak zbawienny wpływ będzie to miało na studiujących. Jeden z wykładowców pokusił się nawet o przeprowadzenie pierwszej lekcji zapraszając kilka pań na parkiet do pierwszego treningu tańców latynoamerykańskich. Panie poradziły sobie świetnie i usłyszały nawet, że mogą spokojnie stratować do tańca z gwiazdami.
Zajęcia wokalne prowadzi Lena Charkiewicz znany pedagog, z sukcesami w kształceniu w zakresie śpiewu i gry na instrumentach. Zajęcia Nordic walking poprowadzi Tadeusz Jurek trener i nauczyciel w-f w Szkole Podstawowej w Mielnie. Zajęcia komputerowe będą odbywały się pod opieką Adama Czycza informatyka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia taneczne prowadzi Jacek Stróż wszechstronny i utytułowany tancerz ze Studia Tańca Pasja z Koszalina. Nauka gry w brydża będzie prowadzona przez grupę trenerów pod wodzą Piotra Wilczoka z Mielna, wiceprezesa Stowarzyszenia Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy Szlemik. Natomiast warsztaty artystyczne poprowadzą Anetta Kolanek florystka, dekoratorka i projektantka wraz z Krystyną Niewinowską utalentowaną animatorką czasu wolnego.
Na spotkania Klubu dyskusyjnego zapraszani będą specjaliści z różnych dziedzin w zależności od propozycji sugerowanych przez studentów. Na pierwszym spotkaniu wystąpi radca prawny Marcin Sychowski.
Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielnie zakończyła się koncertem „Morskich Muzyków” młodzieżowej orkiestry dętej ze szkoły Podstawowej w Sarbinowie pod dyrekcją Izy Wasilewskiej.
Dobra energia i pozytywna aura całego spotkania niechaj towarzyszą studentom jak najdłużej.
Wszelkich informacji na temat działalności Uniwersytetu III Wieku w Mielnie udzielają pracownicy Centrum Kultury w Mielnie pod nr tel. 94 315 60 71