Centrum Kultury w Mielnie zakwalifikowało się do udziału w projekcie Narodowego Centrum Kultury “Zaproś nas do siebie”! Jako jedno z 9 miejsc w Polsce będzie gospodarzem szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. W Mielnie zostaną przeprowadzone trzy szkolenia, skierowane między innymi do działających na terenie Gminy Mielno organizacji pozarządowych. Wsparcie Narodowego Centrum Kultury pomoże nawiązać współpracę nowo powstałego Centrum Kultury w Mielnie z już działającymi organizacjami pozarządowymi.

Rekrutacja wkrótce!