Centrum Kultury w Mielnie powołane zostało uchwałą Rady Gminy Mielno, która stanowi, że 29 kwietnia 2016 r. utworzona zostaje samorządowa jednostka kultury.
Podstawowym zadaniem CKM jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, przygotowanie i inspirowanie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz promocja kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Zakres działania Centrum obejmuje m.in. rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, organizowanie przedsięwzięć promujących i prezentujących gminę w kraju i za granicą, kultywowanie tradycji i folkloru, organizacja wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Docelowo siedziba CKM będzie się mieścić w budynku przy ul. B. Chrobrego 45, który zostanie wyremontowany i przystosowany do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Do tego czasu siedzibą Centrum będzie obiekt informacji turystycznej przy ul. Lechitów 25.