Tytuł: WALRUS V4

Numer ID: 21920108

Implementacja: 20/09/2019–31/05/2020

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 32,500.00EUR

Opis projektu:Nasza gmina jest zaangażowana do projektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy V4), który otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Jest to międzynarodowy projekt promujący zdrowy styl życia, w szczególności morsowanie, wymianę informacji i  wsparcie dla współpracy sekcji sportowych morsów i pływaków.

Lider projektu: gmina Kravany nad Dunajem (SK)

Partnerzy projektu: 

  1. Gmina Bystrzyca nad Olzą (Bystřice nad Olší – CZ)
  2. Mielno (PL)
  3. Lábatlan (HU)
  4. Svodín (SK)
  5. Pińczów (PL)

W ramach projektu planowane są 3 działania:

  1. Spotkanie robocze w Mielnie (9/2019)
  2. Spotkanie morsów w miejscowości Kravany (4 – 5.12.2019)
  3. Spotkanie morsów w Mielnie (5 – 9.02.2020)   

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki