Warsztaty  „Niech Cię usłyszą” organizowane są przez Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie i dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.


Zdając sobie sprawę, że młodzież z tzw. mniejszych ośrodków nie ma na ogół szans uczestniczenia w warsztatach stacjonarnych przygotowywanych przez zawodowe teatry, które mają siedziby w dużych miastach, BTD w Koszalinie przygotował program, który jest skierowany właśnie do młodzieży z miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców.

Teatr daje unikalną możliwość pracy z zawodowymi aktorami BTD na warsztatach On-line „Niech Cię usłyszą”, których zwieńczeniem będzie przygotowanie, nagranie przez młodzież i opublikowanie w Internecie trzech profesjonalnych słuchowisk, w których to słuchowiskach może, po zakwalifikowaniu się, wystąpić młodzież z regionu.


Podczas warsztatów, które odbędą się w dniach 30.08. – 04.10.2020 r. młodzi ludzie będą uczestniczyli w indywidualnych zajęciach z dykcji, indywidualnych zajęciach z interpretacji tekstu oraz prawidłowego „czytania” tekstu pod względem literackim, pracy nad gotowymi tekstami słuchowisk i ich nagraniem. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Internecie pod opieką zawodowców – aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

UWAGA! Proces rekrutacji odbywa się do dnia 26.08.2020. Wszystkie szczegóły na temat procesu aplikacji, harmonogramu zajęć, umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w warsztatach, itp. znaleźć można na: https://btd.koszalin.pl/2020/06/30/niech-cie-uslysza-warsztaty-online/