Po wielu spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami Gminy Mielno a także po przeprowadzeniu badań ankietowych możemy zaprezentować „Diagnozę potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców Gminy Mielno”. Diagnoza została przeprowadzona i opracowana przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina.

Wiemy, że zdecydowana większość mieszkańców uważa, że kultura jest ważnym elementem jakości życia. Najczęściej mieszkańcy biorą udział w wydarzenia kulturalnych w gminie kilka razy w roku.

Pojęcie kultury i uczestniczenie w niej najczęściej kojarzy się mieszkańcom z rozwijaniem własnej wrażliwości estetycznej, w tym: artystycznej, plastycznej, muzycznej, manualnej, a także z wyjściem do teatru na koncert, czy też zwiedzaniem wystawy lub muzeum. Mieszkańcy uważają również, że uczestniczenie w kulturze, to współtworzenie kultury poprzez aktywny udział w organizowaniu i realizacji wydarzeń kulturalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą.

Diagnoza [PDF]

Prezentacja

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

30705555_10211801482339436_2151441082406141952_n                logo