Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie ogłasza konkurs na stanowisko animatora kultury:
Konkurs Animator