Centrum Kultury w Mielnie uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 2017 r. rozpoczyna program praktyk studenckich i zaprasza studentów do składania aplikacji.

Centrum Kultury w Mielnie (CKM)
Od 2016 roku CKM realizuje zadania publiczne z zakresu kultury, promocji i informacji turystycznej Gminy Mielno działając jako samorządowa jednostka organizacyjna Urzędu Gminy w Mielnie i w ramach własnej działalności statutowej. Prowadzi również działalność publikacyjną i informacyjną w zakresie kultury, turystyki i organizacji czasu wolnego.

Zakres obowiązków w ramach praktyk w roku 2017
– zapoznanie się z zadaniami i dotychczasowym dorobkiem CKM
– udzielanie informacji dotyczącej ruchu turystycznego również w języku obcym;
– prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych na terenie Gminy Mielno;
– sprzedaż wydawnictw kulturalnych, turystycznych i upominków;
– obsługa interesantów i również w języku obcym;
– udział w tworzeniu i obsłudze imprez kulturalno-artystycznych;
– udział w imprezach umożliwiających poszerzenie działań promocyjnych Gminy
– inne działania i usługi związane z rozwojem kultury i turystyki

Oczekiwania wobec kandydatów:
– zaliczony co najmniej I rok studiów na kierunku: turystyka i rekreacja lub turystyka krajoznawcza i kulturowa lub wychowanie fizyczne lub inne pokrewne
– zainteresowania związane z rozwojem kultury i turystyki
– bardzo dobra/dobra znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego
– samodzielność, dyspozycyjność

Cel praktyk
Podstawowym celem praktyk w CKM jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na macierzystej uczelni. Udział w praktykach studenckich w CKM przygotowuje zarówno do samodzielnego przeprowadzania, jak i tworzenia imprez kulturalno-artystycznych; działań promocyjnych w różnych dziedzinach oraz inicjowania i współpracy zespołowej przy organizacji różnych projektów promocyjnych.

Praktyki odbywać się będę w biurze Informacji Turystycznej w Mielnie i są bezpłatne. Centrum Kultury w Mielnie jako organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie studentów na czas praktyki. Po zakończeniu praktyk każdy student otrzyma stosowne zaświadczenie.

Czas trwania praktyk
Co najmniej 1 miesiąc w terminie: czerwiec – sierpień 2017 (istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania praktyk).

Zgłoszenia
Studenci zainteresowani możliwością odbycia praktyk w CKM proszeni są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: kontakt@ckm.mielno.pl

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego, każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie drogą elektroniczną. Szczegółowe warunki odbycia praktyk w CKM zostaną uzgodnione z każdym z kandydatów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.