Ogłaszamy konkurs na wydarzenie kulturalne, które zostanie zrealizowane w gminie Mielno. Nie stawiamy żadnych ograniczeń dotyczących pomysłów – poza jednym. Na realizację  możemy przeznaczyć do 3 tysięcy zł.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy inicjatywne oraz indywidualni mieszkańcy z gminy Mielno. Nie stawiamy żadnych ograniczeń wiekowych.

Liczymy na Waszą kreatywność i proponujemy naszą pomoc w przygotowaniu prezentacji Waszych pomysłów. Mogą to być pikniki, warsztaty, koncerty, spektakle – forma dowolna. Ważne, żeby mogło w nich wziąć udział jak najwięcej osób.

Wyboru pomysłu, który zostanie zrealizowany w ramach konkursu „Przystań Kultura” dokonają mieszkańcy gminy Mielno. W połowie listopada w budynku CKM w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 45 wspólnie zorganizujemy prezentację wszystkich zgłoszonych projektów, a mieszkańcy zagłosują na te, które ich zdaniem są najfajniejsze. Projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów zostanie zrealizowany do połowy grudnia br.

 

Wszystkie zgłoszone projekty  dadzą początek „ Kulturalnemu Kubrykowi”, czyli bazie pomysłów kulturalnych.

Regulamin Konkursu [PDF]
Kontakt do koordynatora projektu: konkurs@ckm.mielno.pl  tel. 943189955

Organizatorzy: Stowarzyszenie 16-ty Południk z Chłopów, Mieleńska Grupa Kulturotwórców przy wsparciu Centrum Kultury w Mielnie.

p3