Centrum Kultury w Mielnie, działając na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 19 kwietnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Z 2020 r. poz. 697) informuje, że zawiesza do odwołania działalność w zakresie organizacji zajęć edukacji kulturalnej w swojej siedzibie przy ul. Chrobrego 45 w Mielnie oraz w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach. Odwołane zostają również wszystkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Biuro instytucji pracuje w godzinach 07:00 -15:00 od poniedziałku do piątku, jednak zadania realizowane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Kontakt z pracownikami Centrum Kultury w Mielnie, możliwy jest wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną:

  • Dział koordynacji imprez artystycznych oraz animacji kultury – kontakt p. Krystyna Niewinowska (tel. 793 150 285, k.niewinowska@ckm.mielno.pl)
  • Dział kultury i edukacji pozaszkolnej – kontakt p. Maria Piskier (tel. 501 189 027, m.piskier@ckm.mielno.pl)
  • Dział administracyjno-gospodarczy – kontakt p. Anna Szyszka (tel. 695 161 223, kontakt@ckm.mielno.pl)
  • Księgowość – kontakt p. Izabela Woźniak (tel. 603 813 271, ksiegowa@ckm.mielno.pl)
  • Dyrektor – Anna Ledochowicz (tel. 604 542 261, dyrektor@ckm.mielno.pl)