Cennik zajęć artystycznych w Centrum Kultury w Mielnie obowiązujący od dnia 1 października 2018 r.

l.p. Nazwa sekcji Opłata/miesiąc
1. Zajęcia fitness dla pań 50 zł
2. Zajęcia fitness – Joga 50 zł
3. Zajęcia fitness – zdrowy kręgosłup 50 zł

 

Przy zapisach do więcej niż jednej sekcji, opłata miesięczna za pierwszą wybraną sekcję jest płatna 100 %, a każda kolejna sekcja 10 zł taniej.

Odpłatność należy uiszczać za każdy miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Przelewem na konto bankowe Centrum Kultury w Mielnie o numerze: 86 85660003 0600 8318 2005 0002, podając w tytule: imię i nazwisko Uczestnika zajęć, nazwę sekcji/grupy i miesiąc, którego dotyczy opłata.