Centrum Kultury w Mielnie znalazło się w elitarnym gronie 50 jednostek kultury w Polsce, które zdobyły grant z programu Narodowego Centrum Kultury pn. Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Zgodnie z założeniem programu główny nacisk położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Na odkrywanie talentów i aktywizowanie do podejmowania wspólnych inicjatyw z korzyścią dla społeczności lokalnych. Jak realizacja programu będzie wyglądała w praktyce ? Pracownicy CKM wraz z wolontariuszami będą odwiedzać wszystkie miejscowości w gminie i rozmawiać z mieszkańcami. Poproszą o to by podzielili się z nimi swoimi przemyśleniami na temat kultury w gminie, tego czego oczekują w sferze kultury, jakie mają marzenia z tym związane. Postarają się także uzyskać odpowiedź na pytania: co cię interesuje, jakie są twoje pasje, co możesz
i potrafisz dać innym.
W CKM będziemy wspólnie rozmawiać i spierać się o kulturę. Na tej podstawie stworzymy diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mielno. Zawarte w niej wnioski posłużą do stworzenia oferty zajęć, warsztatów czy spotkań, które zaangażują mieszkańców gminy, a w efekcie stworzą ciekawe wydarzenia, którymi będziemy mogli pochwalić się przed innymi.
W przeprowadzeniu diagnozy pomogą nam fachowcy z doświadczeniem w tego rodzaju działaniach a następnie przygotują raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości. Na podstawie ustaleń raportu zostanie ogłoszony konkurs na projekty spójne z diagnozą. Na realizację projektu będzie można dostać dofinansowanie w wysokości do 22 tys. zł. W konkursie mogą brać wyłącznie udział mieszkańcy gminy, bo to oni będą realizować zwycięski projekt.
Ankietę możecie wypełnić TUTAJ, a jej papierową wersję będziecie mogli odbierać również w różnych punktach użyteczności publicznej.